ENG DESIGN & CONSTRUCTION

WEST

Bir yüzey efekti, Batı sisteminin morfolojisini modern tasarımın klişelerinden ayıran kübizmi canlandırıyor ve kesintiye uğratıyor.

TOP